Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego