Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją lub profesora w Zakładzie Anatomii Zwierząt Instytutu Zoologii