czwartek, Maja 10, 2018

Maja
10
Maja/10 09:00

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”

Data wydarzenia: 
czwartek, Maja 10, 2018 - 09:00

Tematyka konferencji obejmuje problematykę aktualnie realizowanych zadań przez Lasy Państwowe w obszarze rozwoju i modernizacji leśnej infrastruktury komunikacyjnej. Głównym założeniem konferencji jest podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie stosowania nowych technologii oraz materiałów przeznaczonych do konserwacji, remontów i budowy dróg leśnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji można przesyłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018r. rejestrując się w elektronicznym systemie zgłoszeń pod linkiem:

https://goo.gl/forms/NsYGYgzwiFtPLgrx2

Dodatkowe informacje na temat konferencji można znaleźć w załączonych materiałach.

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak – przewodniczący Katedra Inżynierii Leśnej UPP/SITLiD Oddział Poznań

mgr inż. Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP

dr inż. Sylwester Grajewski – Katedra Inżynierii Leśnej UPP

dr inż. Małgorzata Korżak – Katera Inżynierii Leśnej UPP

mgr inż. Adrian Kasztelan – sekretarz Katedra Inżynierii Leśnej UPP

 

Konferencje organizuje:

Katedra Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Poznaniu

Maja
10
Maja/10 10:00 - Maja/10 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Rungego,, ul. Wojska Polskiego 52

Forum Technologiczne - Technologia i prawodawstwo a oczekiwania konsumenta

Data wydarzenia: 
czwartek, Maja 10, 2018 - 10:00 do 16:00

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Technologii Mięsa Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wspólnie z firmą AMCO sp. z o.o.

Jest to trzecia tego typu u impreza, skierowana do pracowników sektora przetwórczego, a druga z kolei  współorganizowana z firmą AMCO. Podczas Forum poruszane będą m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa i przetworów, zaufania konsumentów, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, wzrostu jakości i bezpieczeństwa przetworów mięsnych w aspekcie ochrony zdrowia.