Dział Studiów i Spraw Studenckich

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje szkolenia, wykłady  i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i zapewnienie im sprawnego poruszania się po nim. Gromadzi na bieżąco oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finasowania, etykiety w biznesie, autoprezentacji.

Ważnym zadaniem Biura Karier jest także doradztwo zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, szkolenia, warsztaty, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej

Znajdź nas także na

facebook.com oraz w serwisie Instagram

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 846-61-97, 99
tel. 61 848-70-05, 07
e-mail: dzial.nauki@up.poznan.pl

Dział Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-846-6159,

e-mail: 
dop@up.poznan.pl

 

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28ul. Wolska Polskiego 28 pok. 307
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7013, +48-61-848-7015
tel./fax +48-61-848-7106

Dział Rozwoju jest jednostką podlegającą Prorektorowi
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego,
funkcję tą pełni Prof. dr hab. Roman Gornowicz 

 

Dział nie obsługuje spraw związanych z informatyką, rekrutacją i obsługą wirtualnych dziekanatów

Dr inż. Maciej Sydor
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dyżur: wtorek 11:30-12:30

 

 

 

 

 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-647 Poznań,
tel. +48-61-848-7030

e-mail:
nzsup.poznan@gmail.com     

strona www:
www.up.poznan.pl/nzs-ar

Pierwsze studenckie fraternity w Polsce

adres:

ul. Pałucka 40,

60-604 Poznań,

tel.: +48 608 612 339

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań,
tel: +48-61-848-7154,
fax: +48-61-848-7375,

e-mail:
samstudup@gmail.com

adres :

Kolegium Rungego

ul.Wojska Polskiego 52

60-637 Poznań

tel: 0048/506 204 878, 0048/889 751 143

e-mail : 

biuro@cks-up.pl

strona www : 

http://www.up.poznan.pl/cks/

Przewodnicząca:

o  dr hab. Katarzyna Panasiewicz

 

Zastępca Przewodniczącej:

o  dr Monika Dragan

 

Członkowie:

o  prof. dr hab. Monika Kozłowska

o  dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw.

o  dr hab. Grzegorz Leśnierowski

o  dr inż. Grzegorz Górecki

o  dr inż. Magdalena Piernik

o  mgr inż. arch. Marta Szejnfeld

o  Anna Adamska

o  Anna Kołacz

o  Gabriela Ladorucka

o  Bożena Nowak

o  Karolina Pluta

o  Wojciech Rafiński

o  Wojciech Suchecki

o  Aleksandra Zamkowska

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

 Przewodnicząca:

o   dr hab. Małgorzata Makowska

 

Zastępca przewodniczącej:

o   dr hab. Dariusz Pieńkowski

 

Członkowie:

o   dr hab. Barbara Stachowiak

o   dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

o   dr inż. Przemysław Mania

o   dr inż. Agnieszka Mocek-Płóciniak

o   dr inż. Zenon Pilarek

o   dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

o   Arkadiusz Chęciński

o   Agnieszka Ciaciuch

o   Karolina Jorgensen

o   Julia Kłosowicz

o   Mateusz Noji

o   Leszek Stępień

o   Artur Szymczak

o   Michał Woźniak

 

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodnicząca:

o   dr hab. Barbara Golińska

 

Zastępca przewodniczącej:

o   dr hab. Zofia Zydlik

 

Członkowie:

o   dr hab. Michał Bronicki

o   dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik

o   dr inż. Mariusz Bembenek

o   dr inż. Jerzy Majka

o   dr inż. Tadeusz Nawrot

o   mgr inż. Bartosz Kierończyk

o   mgr inż. Patrycja Opalińska

o   mgr Marcin Podskarbi

o   mgr inż. Anna Przybylska

o   mgr inż. Ewelina Szałkiewicz

o   mgr inż. Martyna Wieczorek

o   mgr inż. Marcin Wieczyński

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodniczący:

o   dr hab. Paweł Antosik

 

Zastępca przewodniczącego:

o   dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz

 

Członkowie:

o   prof. dr hab. Stanisław Mejza

o   dr hab. Radosław Mirski

o   dr hab. Aleksander Stachowiak

o   dr hab. Piotr Stachowski

o   dr inż. Jacek Kamczyc

o   mgr inż. Anna Adamska

o   mgr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak

o   mgr Natalia Małyszka

o   mgr inż. Alina Pacesz

o   mgr inż. Marta Rzańska-Wieczorek

o   mgr inż. Zyta Waraczewska

o   mgr inż. Marlena Wojnowska

Zadbamy o Twojego pupila jak nikt inny

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej powstało z myślą o zapewnieniu jak najlepszej opieki medycznej naszym pupilom. Przyświeca nam ogromna dbałość o dobro zwierząt, dlatego w murach naszego Centrum znajdziesz wykwalifikowaną kadrę specjalistów, do której dyspozycji oddany został najwyższej jakości sprzęt medyczny i diagnostyczny. Zapraszamy!

http://ucmw.pl/

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - "Solidarność"

Komisja Uczelniana
adres:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7050, +48-61-848-7199

e-mail:
nszzs@up.poznan.pl
 
strona www:
www.up.poznan.pl/nszzs


Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
p. 403 Collegium Maximum
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7049
poniedziałek - piątek 8:00-12:30

e-mail:
znp@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/znp

adres:
ul. Piątkowska 94/3B,
pok. 11 [DS."Danuśka"],
60- 649 Poznań,
tel.: +48-61-846-6563,

e-mail:
ete-poznan@o2.pl

strona www:
www.ete.org.pl

adres:
ul. Doświadczalna 50A,
20-280 Lublin,
tel. +48-81-461-0605,

e-mail:

strona www:
www.up.poznan.pl/polsita

adres:
ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków,
tel. +48-12-424-0200
fax +48-12-422-5422

e-mail:
 

strona www:
pauza.krakow.pl

adres:
ul. Wołyńska 33, 
60-637 Poznań,
tel. 61-8125520,

e-mail:
pslo@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptz

adres:
ul. Wojska Polskiego 38/42, 
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7412,
fax +48-61-848-7424,

e-mail:
pgolinsk@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptl

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7074,

e-mail:
tenis@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/tenis

adres:
ul Wieniawskiego 5/9, 
61-712 Poznań, 
tel. +48-61-853-6805 wew. 341,

e-mail:
waldemar.cichy@rzgw.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/sitwm

adres:
ul. Wojska Polskiego 28, pok. 403 (ZNP)
60-637 Poznań

e-mail: 
stowarzyszenie@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/naszeos

 

Kierownik

mgr inż. Kinga Witkowska-Azarko
tel. 61-848-70-05
tel. kom. 507-269-235
pok. 313
e-mail: kinga.witkowska@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr inż. Genowefa Piasecka
tel. 61-848-70-06
pok. 314
e-mail: genowefa.piasecka@up.poznan.pl

Specjalista
mgr Karolina Bresińska 
tel. 61-846-61-99
pok.314
e-mail: karolina.bresinska@up.poznan.pl

Specjalista
mgr inż. Aneta Gołębiewska-Ścibior (zwolnienie lekarskie)
tel. 61-846-61-98
pok.315
e-mail: aneta.golebiewska@up.poznan.pl

Specjalista
mgr Milena Brudzińska 
tel. 61-848-70-07
pok.315
e-mail: milena.malinowska@mail.up.poznan.pl

Specjalista
Grażyna Lesińska 
tel. 61-846-61-97
pok.315
e-mail: grazyna.lesinska@up.poznan.pl

Sam. referent
Wiesława Józefowska
tel. 61-846-61-98
pok.315
e-mail: wieslawa.jozefowska@mail.up.poznan.pl

Obsługa i koordynacja współpracy Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowym Centrum Nauki (NCN) i innymi krajowymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań, w tym:
 1. Wnioskowanie do MNiSzW o przyznanie dotacji na finansowanie działalności statutowej:
  1. koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków przez wydziały oraz sprawozdawczością w tym zakresie,
  2. opracowywanie danych finansowych do wniosków i sprawozdań wydziałów,
  3. sprawdzanie dokumentacji pod kątem formalnym,
  4. przekazywanie kompletnej dokumentacji wniosków i sprawozdań do MNiSzW.
 2. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem ankiety jednostki (wydziału), w tym opracowywanie części danych do ankiet wydziałowych.
 3. Uruchamianie procedury związanej z oceną działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej wydziałów dokonywaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz koordynacja prac w tym zakresie.
 4. Prowadzenie dokumentacji prac badawczych.
 5. Koordynacja całości spraw związanych ze składaniem wniosków do MNiSzW, NCBiR, NCN o finansowanie projektów badawczych, rozwojowych, celowych i projektów w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra.
 6. Obsługa administracyjno-formalna realizowanych projektów określonych w pkt. 5 i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 7. Koordynacja spraw związanych z przyjmowaniem zleceń podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac badawczych i usługowych.
 8. Obsługa administracyjno-formalna zleceń określonych w pkt. 7 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Koordynacja działań podejmowanych przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni w celu pozyskania środków finansowych od krajowych podmiotów zewnętrznych na finansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przedsięwzięć z nimi związanych.
 10. Obsługa administracyjno-formalna przedsięwzięć określonych w pkt. 9 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 11. Koordynacja spraw związanych z procedurą uruchamiania i realizacją projektów interdyscyplinarnych.
 12. Obsługa administracyjno-formalna projektów wymienionych w pkt. 11 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 13. Koordynacja spraw związanych z procedurą uruchamiania i realizacją projektów finansowanych przez Miasto Poznań.
 14. Obsługa administracyjno-formalna projektów wymienionych w pkt. 13 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 15. Koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej z tematów badawczych realizowanych w Uczelni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 16. Przygotowywanie części sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za dany rok sprawozdawczy z zagadnień będących w zakresie spraw Działu Nauki.
 17. Koordynacja przygotowania sprawozdań przez działy podlegające Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 18. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania PNT-01/S. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 19. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania PNT-05. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 20. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania MN-01. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 21. Prowadzenie spraw zainicjowanych przez Rektora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 22. Tworzenie bazy danych o badaniach naukowych.

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski - rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy pełni dyżur dla pracowników i studentów w dniach:

środa 10:00 - 15:00

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

DLA KOGO: dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców

KRYTERIA OCENY: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, budżet

INNE: w ramach projektu można przyznawać stypendia naukowe dla młodych naukowców

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

DLA KOGO: osoby posiadajace stopien naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystapienia z wnioskiem

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: wśród wykonanwców (oprócz kierownika projektu) może być jeden samodzielny pracownik naukowy majacy stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w jednostce realizujacej projekt

KRYTERIA OCENY: osiagnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wplyw na rozwój dyscypliny naukowej, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego

DLA KOGO: realizują  osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

CZAS REALIZACJI: 36, 48 lub 60 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, jeśli uzyskały ten stopień/tytuł przed rozpoczęciem projektu

KRYTERIA OCENY: osiagnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, sposób powołania nowego zespołu naukowego, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt

INNE: w ramach projektu można przyznawać stypendia naukowe dla młodych naukowców

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (czerwiec-wrzesień)

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

DLA KOGO: dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: max.3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy)

KRYTERIA OCENY: osięgnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu

APARATURA:  max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizacje projektu

INNE: beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

Na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

DLA KOGO: młodzi badacze do 3 lat po doktoracie, osoby które nie mają zatrudnienia w jednostce naukowej (umowa o pracę), osoby które mają zatrudnienie w jednostce naukowej ale chcą otrzymać zatrudnienie w innej jednostce naukowej

CZAS REALIZACJI: 24 albo 36 miesięcy

CEL KONKURSU: stworzenie możliwości prowadzenia badań przez młodych badaczy poprzez realizację projektów badawczych w polskich jednostach naukowych, stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia w jednostkach naukowych planowanych jako miejsce realizacji projektów badawczych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

APARATURA: brak możliwości finansowania aparatury naukowo-badawczej

NABÓR WNIOSKÓW: 15 grudnia 2016 r. - 15 marca 2017 r.

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

DLA KOGO: dla doświadczonych naukowców (osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora), którzy w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych spełnili określone w ogłoszeniu kryteria odnośnie publikacji, kierowania projektami badawczymi, udziału w konferencjach, otrzymanych wyróżnień i uczestnictwa w organizacjach naukowych

CZAS REALIZACJI: 36, 48 lub 60 miesięcy

INNE: w projekcie trzeba przewidzieć zatrudnienie przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej jednego doktoranta na okres min. 36 miesięcy

NABÓR WNIOSKÓW:  raz w roku (czerwiec-wrzesień)

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

DLA KOGO: naukowiec posiadajacy co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat przed rokiem złożenia wniosku kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych

CZAS REALIZACJI:  36, 48 lub 60 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: badania mogą być prowadzone przez współpracujace ze sobą zespoły naukowe lub indywidualnych badaczy

KRYTERIA OCENY: spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, dorobek naukowy wykonawców projektu, poziom naukowy planowanych badań oraz nawatorski charakter projektu, dobór partnerów, wpływ realizacji projektu na rozwój nauki

INNE: wymagane jest zatrudnienie przynajmniej dwóch osób ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej czterych doktorantów

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (grudzień-marzec)

na pojedyncze działanie naukowe

DLA KOGO: dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN;

w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy z możliwością skrócenia

KRYTERIA OCENY: wnioski są oceniane formalnie i merytorycznie przez Koordynatorów Dyscyplin

APARATURA:  nie przewiduje się zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania

NABÓR WNIOSKÓW: nabór ciągły wnioskow od 04 maja 2017 r.

...

konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

DLA KOGO: osoby, które nie wczesniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora

CZAS REALIZACJI: od 12 do 36 miesięcy

REALIZACJA STAŻU:

należy wskazać opiekuna naukowego w jednostce, w której planuje się odbywać staż oraz uzyskać zgodę na realizację stażu w tej jednostce,

opiekunem naukowym może być osoba posiadajaca co najmniej stopień doktora, która nie była promotorem pomocniczym pracy doktorskiej stażysty

staż należy odbyć poza województwem, w którym stażysta był zatrudniony lub faktycznie wykonywał pracę w ciągu ostatnich dwóch lat i jednocześnie poza województwem, w którym znajduje się jednostka macierzysta stażysty

APARATURA: nie dopuszcza się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

OCENA WNIOSKU: ocena merytoryczna wniosku i rozmowa kwalifikacyjna

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (grudzień-marzec)

...

konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

DLA KOGO: osoba, która pełniła wczesniej rolę kierownika lub głównego wykonawcy/promotora/ opiekuna naukowego projektu bazowego. Projekt bazowy – obejmujacy badania podstawowe, którego wyniki stanowią podstawę realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu TANGO

REALIZACJA:  Faza K (koncepcyjna) – stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badwczych oraz pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników

Faza B+R (badawcza)- zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych produktów i usług oraz prace rozwojowe

CZAS REALIZACJI:

 • Faza K: od 3 do 12 miesięcy
 • Faza B+R: do 24 miesięcy

NABÓR WNIOSKÓW: raz do roku

 

...

Kierownik

dr inż. Grażyna Adamczyk

tel. 61-848-7084

e-mail: marketing@up.poznan.pl

 

dr inż. Urszula Mojsiej

tel. 61-848-7082

e-mail: mojsieju@up.poznan.pl

 • Eventy uczelniane
 • Noc naukowców
 • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

 

mgr Agnieszka Domaszewicz

tel. 61-846-6163

e-mail: agnieszka.domaszewicz@up.poznan.pl

 • Identyfikacja wizualna
 • Projekty graficzne
 • Kampanie wizerunkowe

 

mgr inż. Wojciech Borzyszkowski

tel. 61-846-6184

e-mail: wjb@up.poznan.pl

 • Kampanie promocyjne offline i online
 • Materiały promocyjne

 

mgr Sandra Witczak

tel. 618487374

e-mail: kariera@up.poznan.pl

 • Biuro karier
 • Targi pracy
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów
 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching kariery

 

mgr Dorota Wiatr

tel. 618466162

e-mail: doradca.zawodowy@up.poznan.pl

 • Biuro Karier
 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching kariery
 • Projekt ABK

 

 

mgr Kinga Kaczmarczyk

tel. 618466162

e-mail: doradca.biznes@up.poznan.pl

 • Biuro Karier
 • Doradztwo ds. Przedsiębiorczości
 • Projekt ABK
 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie dynamicznego i pozytywnego wizerunku Uniwersytetu;
 • Promowanie i realizowanie spójnej polityki tożsamości wizualnej;
 • Systematyczne monitorowanie rynku usług edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków, zaleceń i prognoz  dla przyszłych zadań.
 • Systematyczne badania potencjalnych studentów dotyczące zapotrzebowania na kierunki studiów oraz ich oczekiwania w zakresie przyszłej kariery zawodowej.
 • Prowadzenie szerokich działań w zakresie PR i Publicity (np. uczestnictwo w targach, wystawach,  organizacja Drzwi Otwartych, Targów Pracy, konferencje prasowe, kontakty z mediami, promocja Uniwersytetu w mediach elektronicznych, rankingach, wydawnictwach);
 • Organizowanie eventów promocyjnych (np. Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Zielony Poznań, Dożynki Miejskie);
 • Realizowanie szeroko rozumianych działań marketingowych, wykorzystujących zintegrowane, specyficzne i dedykowane instrumenty;
 • Ocena efektywności i skuteczności prowadzonych działań w zakresie komunikacji marketingowej;
 • Przygotowywanie, projektowanie  i dystrybuowanie materiałów promocyjnych w zakresie ATL (np. reklamy w mediach, artykuły prasowe, plakaty, mailing) oraz BTL (np. ulotki, katalogi, gadżety promocyjne, eventy, reklama ambientowa);
 • Monitoring merytoryczny serwisu internetowego uczelni;
 • Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów e marketingu (pozycjonowanie, social media, ad words, kontekst marketing, optymalizacja);
 • Tworzenie baz danych np. baz szkół średnich, szkół wyższych, absolwentów, potencjalnych pracodawców;
 • Kolekcjonowanie i dystrybucja informacji dotyczących Uniwersytetu, które związane są z jego promocją czy tworzeniem i umacnianiem wizerunku i marki dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

W 2017 roku uczestniczyliśmy w różnych imprezach targowych, które miały na celu prezentację i promocję oferty edukacyjnej uniwersytetu. Zainteresowanych studiami w naszej uczelni nie brakowało, a odwiedzający stoisko z pewnością znaleźli odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania.

Gdzie byliśmy?

 

28 lutego 2017 – Chojnice

1 marca 2017 – Strzałkowo

20-21 marca 2017 – Gdańsk

24-26 marca 2017 – Poznań

30 marca 2017 – Szamotuły

3 kwietnia 2017 – Stargard

6 kwietnia 2017 - Słupsk

 

Fotorelacje

 

 

 

....