Legitymacje

 

Od roku akademickiego 2013/2014 w uczelni funkcjonują legitymacje elektroniczne.

Doktoranci rozpoczynający studia doktoranckie od 1 października br. zobowiązani są do:

 • dokonania wpłaty w wysokości 17.00 zł na indywidualne konto (szczegóły w zakładce „Moje finanse” w wirtualnym dziekanacie).

UWAGA! Doktoranci niebędący absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Informatyki (budynek główny UP, 2 piętro, pokój 271) w celu uzyskania dostępu do Wirtualnego Dziekanatu.

 • zamieszczenia fotografii w postaci cyfrowej, w Wirtualnym Dziekanacie w ścieżce „moje dane” -> „edycja”

 

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 225, poz. 1351 § 26, § 27 i  § 31).

 

 

Wymagania dotyczące fotografii cyfrowej

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji doktoranckiej muszą spełniać wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych:

 • zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem (wyraźnie zaznaczony lewy półprofil i odsłonięte w całości lewe ucho),
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności
 • do wspólnoty wyznaniowej.
 • Wymagania określone przez proces personalizacji legitymacji:
 • szerokość: 236 pikseli (px), wysokość: 295 pikseli (px) i rozdzielczość: 300 punktów na cal (dpi) w formacie: JPG.
 • jako nazwę pliku należy wpisać Nazwisko_Imię_Pesel.jpg (np. Nowak_Anna_13274293423.jpg).
 • zdjęcie musi być wyraźne (niedopuszczalne jest w szczególności zdjęcie zamazane, „za mgłą”, z efektami graficznymi, powiększone i zniekształcone)
 • całe "popiersie" musi znajdować się na zdjęciu (nie może być poucinane)
 • fotografia musi być w kolorze.

Uwaga! Zdjęcie niespełniające wymagań określonych powyżej zostanie odrzucone i tym samym legitymacja nie zostanie wydrukowana.

Duplikat legitymacji elektronicznej

Prośbę o wyrobienie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej można składać osobiście w pokoju 122, budynku głównego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach:

Wtorek 9:00 - 14:00

Piątek  9:00 - 14:00

lub

drogą mailową na adres: legitymacje@up.poznan.pl

W temacie wiadomości proszę wpisać „Duplikat legitymacji doktoranckiej”, natomiast w treści podać powód wyrobienia duplikatu, oraz imię, nazwisko, wydział oraz pesel.

Wyrobienie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranckiej kosztuje 25.50 zł (w przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia, nieprawidłowych danych lub innych zdarzeń wynikających z winy doktoranta) oraz 17.00 zł (w przypadku zmiany danych osobowych).

Powyższa kwota pojawi się w zakładce "Moje finanse" kilka dni po powiadomieniu administratora SELD o chęci wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty proszę uiszczać na podstawie przypisu w Wirtualnym Dziekanacie, na indywidualne konto.