Repozytorium dokumentów

PDF icon Dokumentacja wniosku o stypendium doktorskie
PDF icon Kodeks etyki doktoranta UP w Poznaniu
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 23_10 w sprawie zasad wystawienia faktur za świadczone usługi edukacyjne w UP w Poznaniu.pdf
PDF icon Rozporządzenie MNISW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.pdf
PDF icon SAS.pdf
PDF icon Uchwała nr 158-2014 w spr. warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckiew w roku akad. 2014-2015
PDF icon Uchwała Senatu nr 346/2012 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
PDF icon Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 252/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - obowiązująca od 1 października 2015 r.
Plik wzór umowy dot. stypendium doktorskiego obowiąz. od 1.01.2018.docx
Package icon Umowa o odpłatności za NSD
Package icon Umowa o odpłatności za NSD - trójstronna
Package icon Umowa o odpłatności za NSD dla pracownika
Package icon Umowa o odpłatności za SSD
Microsoft Office document icon Wniosek - grant interdyscyplinarny.doc
Microsoft Office document icon Wniosek o dodatek do pracy w warunkach szkodliwych - pracownicy.doc
Plik Zasady korzystania z parkingu uczelnianego przy ul. Wołyńskiej.docx, Plik Wniosek dla pracownika, Plik Wniosek dla studenta
PDF icon Zarządzenie 71-2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich
Microsoft Office document icon Zarządzenie dot. ubezpieczeń doktorantów (2)
PDF icon Zarządzenie nr 52 wraz z załącznikami dot. ubezpieczeń doktorantów
Microsoft Office document icon Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu - obowiąz. od 1.10.2014 r.
Microsoft Office document icon zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu - obowiąz. od 1.10.2014.doc