Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-848-7064

email:
dgiz@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik
Wiesław Janus
tel. 61-848-7063, 7064
tel. kom. 502-033-082
e-mail: janus@up.poznan.pl
pokój 414, IV p. Collegium Maximum

 

Z-ca Kierownika Działu ds. Gospodarczych
mgr Piotr Anioła – dostawy i usługi przetargowe
tel. 61-846-6189
e-mail: piotra@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Z-ca Kierownika działu ds. Zaopatrzenia
Marek Gierszewski – zakupy poza ustawą Pzp
tel. 61-848-7057
tel. kom. 505-030-408
pokój 54.2, parter Collegium Maximum

 

Zamówienia publiczne (komórka wszczynająca)- przyjmowanie wniosków i tworzenie SIWZ (dostaw i usług) sporządzanie umów.
mgr Piotr Anioła
tel. 61-846-6189
e-mail: piotra@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Grażyna Wawrzyniak
tel. 61-846-6190
e-mail: wawrzyng@up.poznan.pl 
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Ignasiak-– realizacja dostaw środków chemicznych, preparatów biochemicznych, szkła laboratoryjnego i utylizacja zlewek poreakcyjnych, sprzętu elektrycznego i komputerowego
tel. 61-846-6158
e-mail: ignaneta@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Antoni Nowacki – realizacja dostaw środków chemicznych, preparatów biochemicznych, szkła laboratoryjnego i utylizacja zlewek poreakcyjnych, sprzętu elektrycznego i komputerowego.
tel. 61-846-6157
tel. kom.505-030-402
e-mail: antnow@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Obsługa Administracyjna
inż. Beata Kowalska-Sierzant – rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych
tel. 61-848-7064
tel. kom. 517-116-042
e-mail: beata.kowalska@mail.up.poznan.pl
pokój 415, IV p.Collegium Maximum

 

Beata Przybyła – usługi transportowe
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: bprzyb@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

 

mgr inż. Andrzej Politowicz- rozliczanie mediów( energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu), konserwacja sprzętu i urządzeń Ppoż.
tel. 61-846-6260
tel. kom. 502-198-259
e-mail: sylwiamd@up.poznan.pl
pokój 58.1.B, parter Collegium Maximum

 

Jadwiga Parzysz – ewidencja środków materialnych administracji, przyjmowanie wniosków likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego
tel. 61-846-6259
Tel.kom. 506-705-184
e-mail: jagoda@up.poznan.pl
pokój 58.1.B, parter Collegium Maximum

 

Maria Gierszewska – rozliczanie: materiałów biurowych ( papier ksero, tusze, tonery itp.) chemii gospodarczej, mebli biurowych, szkolnych i laboratoryjnych, materiałów technicznych instalacyjno-budowlanych.
tel. 61-846-6277
e-mail: marg@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

 

Kinga Cwojdzińska- rozliczanie faktur poza ustawą Pzp 
tel.61-846-6278
e-mail: k.c@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

 

Obsługa Gospodarcza
mgr inż. Waldemar Stawiarski – administrator obiektów, utrzymanie porządku i czystości w obiektach, obsługa portierni, szatni, usługi komunalne ( wywóz odpadów stałych i płynnych)
tel. 61-846-6756
tel. kom.502-033-126
e-mail: waldstaw@up.poznan.pl
pokój 58.I.B parter Collegium Maximu

 

mgr Zbigniew Kowalski - administrator obiektów, utrzymanie porządku i czystości w obiektach
tel. 61 848 7059
pokój 58.I.B parter

 

Obsługa ochrony uczelni
zabezpieczenie uczelni (pracownicy ochrony zewnętrznej)
ubezpieczenie budynków, obiektów i mienia uczelni od wszelkich ryzyk,
obsługa ubezpieczenia (odszkodowania),
mgr Mirosław Kajko - pok. 58.I.B, tel. 061 848-7059; tel. kom. 505-030-380
mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28,
pok. 54.1; tel. (061) 846-6279.

 

mgr Mirosław Kajko – administrator obiektów, zabezpieczenie i ochrona obiektów, obsługa monitoringu, ubezpieczenia majątkowe
tel. 61-848-7059
tel. kom. 505-030-380
e-mail: kajmir@up.poznan.pl
pokój 58.I.B, parter Collegium Maximum

 

mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska- ubezpieczenia majątkowe
tel.61-846-6279
e-mail: lucszn@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

 

Irena Owczarek – administrator obiektów, obsługa uroczystości uczelnianych, materiały i plansze wystawiennicze (ekspozycje).
tel. 61-848-7078
tel. kom.505-030-414
pokój 013, piwnica Collegium Maximum

 

Obsługa Magazynowa
Realizacja zadań magazynowych(materiałów biurowych i chemii gospodarczej) przegotowanie dokumentów magazynowych, rozliczanie dostaw wody mineralnej.

Danuta Sobkowiak 
tel. 61-848-7058
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

 

Lidia Filas
tel.61-848-7053
pokój 011, piwnica Collegium Maximum

 

Marian Pruss –rozliczanie gazów technicznych oraz transport butli z gazem technicznym, realizacja zadań magazynowych (materiałów biurowych i chemii gospodarczej, odzieży roboczej).
pokój 011, piwnica Collegium Maximum
tel. 61-846-6164
tel. Kom. 505-030-391

 

Obsługa Zieleni 
mgr inż Jacek Zieleziński –konserwacja i utrzymanie zieleni, prace porządkowe na terenach Uczelni.
tel. kom.502-032-984
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 

Zbigniew Korczewski – utrzymanie sprzętu technicznego brygady, kierowca.
tel. kom.505-030-381
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 

Kolegium Rungiego
Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych oraz technicznych 
budynku Kolegium Rungiego:
Waldemar Pytlik
tel.61-848-7575
Kom.786-864-459

 

Zakres Działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Do zadań Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia i jego kierownika należy:

 1. Prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”,
 2. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie zasobami materialnymi uczelni,
 3. Realizowanie zamówień na materiały i surowce,
 4. Zabezpieczenie i ochrona obiektów uczelni i jej mienia,
 5. Ubezpieczenie obiektów uczelni i jej wyposażenia.,
 6. Nadzór nad systemem monitoringu uczelni,
 7. Utrzymanie, konserwacja terenów zieleni,
 8. Utrzymywanie czystości i estetyki w obiektach i na terenach administrowanych przez uczelnię,
 9. Prowadzenie obsługi technicznej uroczystości uczelnianych (inauguracja roku akademickiego, absolutorium, itp.),
 10. Organizowanie przewozów osobowych i towarowych,
 11. Prowadzenie gospodarki środkami transportowymi,
 12. Zakup odczynników i preparatów biochemicznych,
 13. Zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej i ochronnej,
 14. Prowadzenie magazynu biurowego i chemicznego,
 15. Rozliczanie rozmów telefonicznych uczelni (stacjonarnych i komórkowych),
 16. Prowadzenie i nadzór nad obsługą szatni, portierni oraz zapór wjazdowych,
 17. Rozliczanie szkód majątkowych (OC,AC i NW),
 18. Rozliczanie mediów (energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu),
 19. Utylizacja środków chemicznych i preparatów biochemicznych,
 20. Utylizacja wyposażenia administracyjno-gospodarczego,
 21. Rozliczanie wywozu usług komunalnych,
 22. Współpraca ze służbami miejskimi.

Realizacja dostaw i usług przetargowych:

mgr Piotr Anioła - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416 tel. (061) 846-6189
mgr Grażyna Wawrzyniak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416 tel. (061) 846-6190

Dostawy i dystrybucja:

 • artykułów laboratoryjnych: szkła, akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 • odczynników chemicznych i preparatów biochemicznych,
 • materiałów reglamentowanych,
 • spirytusu skażonego,
 • utylizacja materiałów niebezpiecznych,

mgr Antoni Nowacki - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416; tel. (061) 846-6157, kom. 505-030-402. 
mgr Aneta Ignasiak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416 tel. (061) 846-6158 kom. 506-568-938

Realizacja umów w zakresie dostaw i usług nie przetargowych:
Zakupy poza ustawą Pzp

Marek Gierszewski- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; tel. (061) 848-7057. kom. 505-030-408

Dostawy i dystrybucja dla potrzeb jednostek administracji centralnej:

 • artykułów biurowych, szkolnych,
 • chemii gospodarczej, środków czystości,
 • papieru kserograficznego i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • odzieży roboczej,
 • artykułów BHP, sanitarnych, itp.,
 • obsługa magazynowa i rozliczanie stanów magazynowych,
 • dystrybucja wody mineralnej,
 • dystrybucja gazów technicznych,
 • drewna,
 • meble
 • rozliczanie faktur poza procedura Pzp

Maria Gierszewska- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok.51.1, tel.(061)846-6277
Danuta Sobkowiak- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; tel. (061) 848-7058.
Marian Pruss - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 011; tel. (061) 846-6164, kom. 505-030-391.
Kinga Cwojdzińska –Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; tel. (061) 846-6278.
Lidia Filas-Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 pok.011 tel. 61-848-7053

Usługi transportowe:

 • obsługa transportu na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych
 • ubezpieczenie środków transportu, opłaty drogowe, itp.,
 • zakup, rozliczanie paliwa i akcesoriów samochodowych.

Beata Przybyła - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; tel. (061) 848-7060, kom. 505-030-398.

Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie sekretariatu działu
 • rozliczanie kosztów telefonii stacjonarnej,
 • rozliczanie kosztów telefonii komórkowej.

inż. Beata Kowalska-Sierzant - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; tel. (061) 848-7064, tel. kom. 517-116-042.

Obsługa gospodarcza:

 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach uczelni,
 • pracownicy obsługi (ochrona wewnętrzna),
 • realizacja usług komunalnych,

mgr Waldemar Stawiarski; pok. 58.I.B, tel. 061 846-6756; tel. kom. 502-033-126
mgr Zbigniew Kowalski; pokój 58.I.B; tel. 61 848 7059

Obsługa ochrony uczelni:

 • zabezpieczenie uczelni (pracownicy ochrony zewnętrznej)
 • ubezpieczenie budynków, obiektów i mienia uczelni od wszelkich ryzyk,
 • obsługa ubezpieczenia (odszkodowania),

mgr Mirosław Kajko - pok. 58.I.B, tel. 061 848-7059; tel. kom. 505-030-380
mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; tel. (061) 846-6279.

Obsługa zieleni:

 • konserwacja terenów zieleni
 • prowadzenie prac pielęgnacyjnych (drzew i krzewów)
 • utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych uczelni,

mgr Jacek Zieleziński – Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51
kom. 502-032-984
Zbigniew Korczewski – Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51
kom. 505-030-381

Realizacja usług gospodarczych:

 • organizacja uroczystości uczelnianych,
 • organizacja imprez okolicznościowych

Irena Owczarek - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 013; tel. (061) 848-7078, kom. 505-030-414

Ewidencja środków materialnych administracji uczelni środków trwałych, nisko cennych i małocennych :

 • likwidacja środków materialnych z jednostek i komórek uczelni
 • prowadzenie komisji likwidacyjnej (sekretarz).

Jadwiga Parzysz- pok. 58.I.B, tel. 061 846-6259; tel. kom. 506-705-184

Rozliczanie mediów i konserwacja sprzętu BHP i OP:

• energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu,
• konserwacja sprzętu i urządzeń BHP i OP,
• realizacja utylizacji sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego
mgr inż. Andrzej Politowicz - pok. 58.I.B, tel. 061 846-6260; tel. kom. 502-198-259

Linki