Dział Organizacyjno-Prawny

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-846-6159,

e-mail: 
dop@up.poznan.pl

 

Pracownicy

Kierownik

mec. Maria Janczyk
tel.+48-61-848-7042
e-mail: dop@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista

mgr Renata Markiewicz

tel. +48-61-846-6159

e-mail: renata.markiewicz@up.poznan.pl

 

 

Zakres Działalności

Dział Organizacyjno-Prawny jest jednostką podlegającą Rektorowi, współpracującą ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i naukowo-dydaktycznymi Uczelni w zakresie swojej działalności.

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należą:

  1. opracowywanie projektów zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
  2. sporządzanie pełnomocnictw,
  3. monitorowanie zmian i uregulowań prawnych oraz informowanie przełożonych o istotnych zmianach w przepisach prawnych,
  4. rejestrowanie oraz przechowywanie zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawnych,
  5. redagowanie i aktualizacja strony internetowej działu,
  6. przesyłanie pocztą elektroniczną zainteresowanym pracownikom lub komórkom organizacyjnym zarządzeń Rektora wymagających pilnej realizacji.

Linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl