Dział Osobowy i Spraw Socjalnych

DANE ADRESOWE

...

Pracownicy

Kierownik
mgr Dorota Wiatr, pok. 410
tel. +48-61-848-7044
dorota.wiatr@up.poznan.pl

 

Sprawy pracowników obsługi i domów studenckich, pok. 411
Karolina Szybowicz
tel. +48-61-848-7056 
karolina.szybowicz@up.poznan.pl

 

Sprawy osobowe pracowników administracyjnych, pok. 412
Ewa Korczewska
tel. +48-61-848-7046 
ewa.korczewska@up.poznan.pl

 

Sprawy osobowe pracowników naukowo-technicznych
Bożena Matelska 
tel. +48-61-848-7046 
bozena.matelska@up.poznan.pl

 

Sam. referent
Anna Tecław
tel. +48-61-848-7036
email: annateclaw@up.poznan.pl

 

Sprawy osobowe nauczycieli akademickich, pok. 412A
mgr Mirosława Ryciak 
tel. +48-61-848-7045 
miroslawa.ryciak@up.poznan.pl

 

Sprawy osobowe nauczycieli akademickich i pracowników biblioteki, pok. 412A
Alicja Płóciennik 
tel. +48-61-848-7045 
alicja.plociennik@up.poznan.pl

 

Sprawy socjalne pracowników, emerytów i rencistów , pok. 413
mgr inż. Wanda Kortus,
Eleonora Gollnisch
tel. +48-61-848-7048

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI