EGZAMIN Z RYSUNKU – KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLI

Egzamin z rysunku składa się z dwóch części: w pierwszej kandydaci prezentują umiejętność odwzorowania przedstawionej kompozycji (martwej natury) w odpowiedniej skali, przy zachowaniu prawidłowych proporcji i rzeczywistych relacji przestrzennych (plan pierwszy, drugi itd.). To zadanie kandydaci wykonują dowolną techniką rysunkową (np. ołówkiem, kredką, węglem, itp.) na brystolu B2 (500x700mm).

Podczas drugiej części egzaminu kandydat wykonuje ołówkiem na kartce formatu A3 (297x420mm) zadanie rysunkowe sprawdzające jego wyobraźnię przestrzenną. Zadanie to polega na uzupełnieniu lub zaprojektowaniu zadanej przestrzeni.

 

Na egzamin kandydaci zobowiązani są zabrać:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin z rysunku (65 zł),
  • sztywny podkład (sklejka) o wymiarach 50x70 cm,
  • ołówki, kredki, węgiel dowolnej twardości,
  • gumkę do mazania,
  • klipsy do mocowania brystolu.

Egzamin (obie części) trwa cztery godziny; brystol i papier zapewnia Uczelnia.

 

Egzamin z rysunku odręcznego w ramach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się 8 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 9 - budynek Wydziału Technologii Drewna, parter

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu wraz z terminami znajdują się na stronie internetowej Wydziału Technologii Drewna