LAUREACI KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci konkursów ogólnopolskich, odpowiednio na kierunek:

 • EKOENERGETYKA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
 • EKONOMIA – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społeczngo UPP,
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społeczngo UPP,
 • INFORMATYKA STOSOWANA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”,
 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
 • LEŚNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”,
 • OCHRONA ŚRODOWISKA – konkursu „Zielone Dyplomy”,
 • OGRODNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „ogrodnictwo”,
 • POLITYKA SPOŁECZNA -  konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społeczngo UPP,
 • ROLNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
 • TECHNOLOGIA DREWNA – Konkursu 'Sprawny w zawodzie" - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,
 • ZOOTECHNIKA – konkursu F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”.

Laureatom konkursów ogólnopolskich przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydaci, laureaci konkursów ogólnopolskich, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy dodatkowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach Senatu UPP. 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów olimpiad ogólnopolskich określa:

 

Uchwała nr 88/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich