LIMITY PRZYJĘĆ

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach określa:

 Uchwała nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

   

Kierunek studiów

Studia I stopnia

 

Agroturystyka

45

Architektura krajobrazu

45

Biologia

45

Biotechnologia

90

Dietetyka

90

Ekoenergetyka

60

Ekonomia

150

Finanse i rachunkowość

90

Gospodarka przestrzenna

60

Informatyka i agroinżynieria

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

60

Jakość i bezpieczeństwo żywności

45

Leśnictwo

180

Medycyna roślin

30

Ochrona środowiska

40

Ogrodnictwo

60

Polityka społeczna

30

Projektowanie mebli

40

Rolnictwo

60

Technologia drewna

60

Technologia żywności i żywienie człowieka

150

Zootechnika

90

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

60