LIMITY PRZYJĘĆ

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach określa:

Uchwała nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

 

   

Kierunek studiów

Studia II stopnia

 

Analityka żywności - interdyscyplinarne

10

Architektura krajobrazu

30

Biologia

30

Biotechnologia

75

Dietetyka

60

Ekoenergetyka

45

Ekonomia

120

Gospodarka przestrzenna

45

Informatyka i agroinżynieria

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Leśnictwo

90

Medycyna roślin

30

Neurobiologia – interdyscyplinarne

10

Ochrona przyrody

30

Ochrona środowiska

40

Ogrodnictwo

60

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

60

Technologia drewna

45

Technologia żywności i żywienie człowieka

75

Turystyka przyrodnicza

25

Zootechnika

45