PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Terminy, miejsce oraz godziny przyjmowania dokumentów na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
 

16-17 lipca 2018 r. godz. 8.oo - 16.oo

Składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przjęcia (I tura rekrutacji)
 

20 lipca 2018 r.  godz. 9.oo - 14.oo

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej
 

27 lipca 2018 r. godz. 9.oo -14.oo

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej 
 

31 sierpnia 2018 r. godz. 9.oo - 14.oo

Składanie wymaganych dokumentów (II tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami)
 

24 września 2018 r. godz. 9.oo - 14.oo

Składanie wymaganych dokumentów (III tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami)

 

Dopuszcza sie przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni, zgodnie z terminarzem.

 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji dostępny jest w:
 

Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 marca 2018 roku.