PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Terminy, miejsce oraz godziny przyjmowania dokumentów na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

17-18 lipca 2017 r. godz. 8.oo - 16.oo

Składanie wymaganych dokumentów (I tura rekrutacji)

20 lipca 2017 r.  godz. 9.oo - 14.oo

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

27 lipca 2017 r. godz. 9.oo -14.oo

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz na kierunki z wolnymi miejscami

1 września 2017 r. godz. 9.oo - 14.oo

Składanie wymaganych dokumentów (II tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami)

22 września 2017 r. godz. 9.oo - 14.oo

Składanie wymaganych dokumentów (III tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami)

 

MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

COLLEGIUM MAXIMUM – I PIĘTRO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 28

KOMISJA REKRUTACYJNA

SALA

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Kierunki:

Ochrona środowiska, Rolnictwo
Biotechnologia
Ekoenergetyka, Inżynieria rolnicza, Informatyka i agroinżynieria

 

170

169

168

Wydział Leśny
Kierunki:

Leśnictwo, Ochrona przyrody

 

160

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Kierunki:

Agroturystyka, Biologia, Neurobiologia, Turystyka przyrodnicza,  Weterynaria, Zootechnika

 

154

Wydział Technologii Drewna
Kierunki:

Inżynieria biotworzyw, Projektowanie mebli, Technologia drewna

 

165

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Kierunki:

Architektura krajobrazu, Medycyna roślin, Ogrodnictwo

 

164

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Kierunki:

Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

167

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Kierunki:

Gospodarka przestrzenna, Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska

 

156

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Kierunki:

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Polityka społeczna

162

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji dostępny jest w:

Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku.