ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach drugiego stopnia i anglojęzycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

 

Kierunek studiów

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

Architektura krajobrazu

1800,00

Dietetyka

2000,00

Ekoenergetyka

1600,00

Ekonomia

1600,00

Finanse i rachunkowość

1600,00

Gospodarka przestrzenna

1750,00

Informatyka stosowana

1700,00 

Inżynieria rolnicza

1700,00

Inżynieria środowiska

1850,00

Leśnictwo

2200,00

Medycyna roślin

1600,00

Ochrona środowiska

1800,00

Ogrodnictwo

1600,00

Rolnictwo

1700,00

Technologia drewna

1850,00

Technologia żywności i żywienie człowieka

2000,00

Turystyka przyrodnicza

1600,00

Zootechnika

1600,00

 

Opłata za studia dla obywateli polskich za kształcenie na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2000,00 zł za semestr

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość reguluje

 

Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019