ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA II STOPNIA

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach drugiego stopnia i anglojęzycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 

Kierunek studiów

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

Architektura krajobrazu

1800,00

Dietetyka

2000,00

Ekoenergetyka

1600,00

Ekonomia

1600,00

Gospodarka przestrzenna

1750,00

Inżynieria rolnicza

1500,00

Inżynieria środowiska

1850,00

Leśnictwo

1800,00

Medycyna roślin

1600,00

Ochrona przyrody

1800,00

Ochrona środowiska

1600,00

Ogrodnictwo

1600,00

Rolnictwo

1500,00

Technologia drewna

1850,00

Technologia żywności i żywienie człowieka

2000,00

Turystyka przyrodnicza

1600,00

Zootechnika

1600,00

 

Opłatę za studia wnosi także obywatel polski za kształcenie na anglojęzycznych studiach drugiego. W roku akademickim 2017/2018 wynosi ona 4000 zł za semestr.

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość reguluje

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018