ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

Kierunek studiów

 

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

Architektura krajobrazu

1700,00

Dietetyka

1800,00

Ekoenergetyka

1600,00

Ekonomia

1500,00

Finanse i rachunkowość

1500,00

Gospodarka przestrzenna

1600,00

Inżynieria i gospodarka wodna

1700,00

Inżynieria rolnicza

1500,00

Inżynieria środowiska

1700,00

Leśnictwo

1800,00

Medycyna roślin

1600,00

Ogrodnictwo

1600,00

Polityka społeczna

1500,00

Rolnictwo

1500,00

Technologia drewna

1650,00

Technologia żywności i żywienie człowieka

1800,00

Zootechnika

1600,00

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa:

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku.