OPŁATA REKRUTACYJNA

  • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 złotych.
  • Opłatę wnosi sięoddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
  • Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku odręcznego, za który wysokość opłaty wynosi 65 złotych.
  • Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 określa:

Zarządzenie nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2017 roku.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej – Formularz