PROGI PUNKTOWE

W roku akademickim 2017/2018 uzyskano progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. (szczegółowe dane rekrutacji)Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na dzień 15.07.2017 r.)
Agroturystyka

30

Architektura krajobrazu

49

Biologia

30

Biotechnologia

45

Dietetyka

56

Ekoenergetyka

30

Ekonomia

30

Finanse i rachunkowość

49

Gospodarka przestrzenna

30

Informatyka i agroinżynieria

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Leśnictwo

50

Medycyna roślin

30

Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

30

Polityka społeczna

30

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

30

Technologia drewna

30

Technologia żywności i żywienie człowieka

30

 Jakość i bezpieczeństwo żywności

30

Weterynaria

75

Zootechnika

30