REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW

W przypadku rezygnacji ze studiów, kandydat jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji na specjalnym formularzu (tutaj).

Oświadczenie można przesłać:

pocztą zwykłą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Studiów i Spraw Studenckich

ul. Wojska Polskiego 28, p. 123 60-637 Poznań

lub

zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: dzstud@up.poznan.pl

lub

faxem na numer: 61 848 71 46