TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

 

1 czerwca – 10 lipca 2017 r. (do 30 czerwca na Projektowanie mebli)
1 – 30 sierpnia 2017 r. (na kierunki z wolnymi miejscami)
5 – 20 września 2017 r.  (na kierunki z wolnymi miejscami).

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku.