TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

 

1 czerwca – 8 lipca 2018r. (do 30 czerwca na Projektowanie mebli)
1 – 28 sierpnia 2018r. (na kierunki z wolnymi miejscami)
5 – 20 września 2018r.  (na kierunki z wolnymi miejscami).

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ropoczynające się w roku akademickim 2018/2019.