TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018 rozpoczynające się od semestru letniego

 

10 stycznia - 22 lutego 2018 r.

 

 

WAŻNE TERMINY!!!

10 stycznia - 22 lutego 2018 r. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej .

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/
 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe wskazane na rekrutacyjnym koncie kandydata (rrk), oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne).

Kwalifikacji polegają tylko kandydaci z uregulowaną opłątą rekrutacyjną.

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy okazać wraz ze składaniem dokumentów.

23 lutego 2018 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Kandydat otrzymuje informację na rrk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w Uczelni - ul. Wojska Polskiego 28.

26-27 lutego 2018 r

godz. 9.oo - 14.oo 

Składanie wymaganych dokumentów na studia.*

27 lutego 2018 r.

po godz. 14.oo

Ogłoszenie listy kandydatów skierowanych na egzamin/test kwalifikacyjny.

Kandydat otrzymuje informację na rrk.

28 lutego - 1 marca 2018 r

Egzaminy/testy kwalifikacyjne. Więcej informacji na stronach wydziałowych.

 

2 marca 2018 r. 

Ogłoszenie wyników egzaminów/testów kwalifikacyjnych.

Kandydat otrzymuje informację na rrk, a ponadto ranking kandydatów będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w Uczelni - ul. Wojska Polskiego 28.

* Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem.

 

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku.