TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019 rozpoczynające się od semestru zimowego:

 

1 czerwca - 22 lipca 2018 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 

1 - 28 sierpnia 2018 r. - II rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami

1-20 września 2018 r. - III rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami

 

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie termianrza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterski ropoczynające się w roku akademickim 2018/2019