Uczelnia w liczbach

 

65 lat tradycji                                     8 wydziałów                         30 kierunków studiów

Prawie  11 000 studentów

                                          Ponad  750 pracowników akademickich           

                                                                Ponad 160 profesorów

                                          Prawie 350 pracowników ze stopniem doktora        

Prawie 170 nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

         24 studia podyplomowe                23 koła naukowe