VADEMECUM KANDYDATA

REKRUTACJA ONLINE       billionphotos-949978-64x64.png 

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA II STOPNIA  
 

26 i 27 lutego 2018 r. w godz. 9.00 - 14.00

   

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Miejsce przyjęć

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

kierunki: Ochrona środowiska, Rolnictwo, Biotechnologia

 

kierunki: Ekoenergetyka, Inżynieria rolnicza

 

 

218 - dziekanat

 

A 103     

Instytut Inż. Biosystemów
ul. Wojska Polskiego 50 

Wydział Leśny

kierunek: Leśnictwo

 

105 - dziekanat

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

kierunki: Zootechnika

 

121 - dziekanat

Wydział Technologii Drewna

kierunki: Projektowanie mebli,  Technologia drewna

117 - dziekanat

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

kierunki: Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo

108 - dziekanat

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

kierunki: Analityka żywności, Technologia żywności
i żywienie człowieka

106

Wydział Nauk o Żywności 
 
i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 31/33

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

kierunki: Gospodarka przestrzenna, Inżynieria  i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska

112

WydzIał Inżynierii Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej

ul. Piątkowska 94 E