Dostawa tuszy i tonerów

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP uprzejmie informuje, że dnia 20.05.2018 roku zostały podpisane umowy na dostawę tuszy i tonerów.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP uprzejmie informuje, że dnia 20.05.2018 roku zostały podpisane umowy na dostawę tuszy i tonerów:

  1. dostawa oryginalnych tuszy i tonerów - Firma „MAK” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Kozacka 3,  
  2. dostawa równoważnych materiałów eksploatacyjnych – Firma „Eureka - Thiel” 62-30 Poznań, ul. Armii Czerwonej 26.

 

Zamówienia z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, należy składać w DGZ osobiście w Collegium Maximum pokój 54,2, drogą mailową lub faxem.

 

Zamówienia przyjmuje Pani Maria Gierszewska. tel. 61/846-62-77; fax 61/895-5057; e-mail: maria.gierszewska@up.poznan.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, że dostawy tuszy i tonerów odbywać się będą pocztą kurierską do Jednostek Zamawiającego, a faktura znajdować się będzie pod listem przewozowym.

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus