Dotyczy: dostawy mebli biurowych

Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UP

Dotyczy: dostawy mebli biurowych.Uprzejmie informuję, iż do 30 marca 2018 r. przyjmuję wnioski na zakup mebli biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia i wartość zakupu.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus