Dotyczy: dostawy mebli biurowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2018 r.

 

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus