Koło Seniora w 2018 roku organizuje wycieczki autokarowe

Koło Seniora w 2018 roku organizuje cztery wycieczki autokarowe

  1. 22.05 2018. Turystyczno – krajoznawcza do Wolsztyna, Kargowej, Babimostu, Chlastawy, Łomnicy i Nowego Tomyśla*.
  2. 05.06 2018. Turystyczno-krajoznawcza do Wronek (zwiedzanie Zakładu Karnego), Gorzycka (rośliny wodne), Gorzynia (Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt) i Kamionny*.
  3. 19.06 2018. Turystyczno-krajoznawcza do Strzelna, Inowrocławia i Kruszwicy*.
  4. 11.09 2018. Wycieczka do Gołuchowa i Antonina*.

* Ze względu na ograniczony dostęp do parkingu przy Rektoracie, autokar będzie oczekiwał od godz. 6:30 do 6:50 na ul. Dojazd 11 – parking Biocentrum, następnie przejedzie na parking przy Rektoracie i o godz. 7:00 udamy się w dalszą podróż. Na parkingu Biocentrum, nie ma ograniczeń parkowania i można pozostawić samochód.

 

Koszt uczestnictwa w wycieczce wynosi 10 zł dla członków Koła Seniora, a dla pozostałych osób – 50 zł.

 

Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

 

Koszty związane ze zwiedzaniem obiektów, do których wymagane jest wykupienie biletów wstępu, ponoszą uczestnicy wycieczki.

 

Zgłoszenia i opłaty uczestnictwa są przyjmowane w dniach spotkań towarzyskich 19.04, 17.05 i 21.06 oraz pod tel. kontaktowym nr. 694 348 982 (tylko rezerwacja).

 

 

Prezes Koła Seniora przy UP w Poznaniu

Tomasz Maciejewski