Komunikat

Informacja, o wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS Lublin.

Poznań, dnia 20.12.2017r. Komunikat Nr 1

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS Lublin 3N nr rej. PO-6440U, została wybrana oferta firmy:

 

TRANS-TOM Transport – Spedycja – Usługi, Tomasz Kierstan, ul. Równa 4, 86-050 Solec Kujawski

Ww. oferta zaoferowała najwyższą cenę zakupu, ww. samochodu, wynoszącą 12.460,00 zł brutto.

 

Powyższy komunikat dotyczy wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli oferty w terminie tj. do 19.12.2017r do godz. 12.00.

 

 

Komisja Przetargowa UPP