Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastąpiły dotychczasowy formularz Z-15.
Nowe druki to:

  • Z-15A – wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • Z-15B – wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Do formularzy dołączona jest informacja, z której dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy,
  • przez jaki okres możesz pobierać zasiłek opiekuńczy,
  • kiedy nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego,
  • jakie dokumenty, oprócz wniosku, powinieneś złożyć. 

Wzory druków Z-15A i Z-15B są dostępne w załączniku oraz na stronie Działu Osobowego i Spraw Socjalnych.

Z poważaniem,
mgr Dorota Wiatr
Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych