Komunikat PKZP

Informujemy, że z dniem 01.06.2018 r. wypłata pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UPP dokonywana będzie wyłącznie na konto osobiste pracowników