Nagroda AgroBioTop

W roku bieżącym odbywa się druga edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 16.04 do 15.08, zaś ogłoszenie laureata nastąpi 10 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie. Uprzejmie prosimy o przesłanie prac na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl . Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.