Nowe zasady wjazdu na teren Uczelni

Podstawą wjazdu na teren Kampusu Collegium Maximum, będzie posiadanie legitymacji służbowej ...

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, iż od 1.01.2018 r. podstawą wjazdu na teren Kampusu Collegium Maximum, wjazd główny od strony ul. Szydłowskiej 43 (przy Centrum Medycyny Weterynaryjnej) oraz Kolegium Cieszkowskich, wjazd od strony ul. Wojska Polskiego i Niestachowskiej jest posiadanie legitymacji służbowej pracownika Uczelni zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 34/2016 ( w załączeniu ).

 

Jednocześnie informujemy, że z tym dniem traci moc obowiązująca „ Karta wjazdu” umożliwiająca dotychczasowy wjazd na teren Uczelni.

 

 

Kierownik DGiZ

Wiesław Janus