Przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk jachtów żaglowych „ORION”

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny należy składać w pok. 101 (sekretariat) w budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7 do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14.00.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Centrum Kultury Fizycznej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  • jacht żaglowy ORION     rok prod. 1985    Nr inw. 778/842   nr rej. PO-1149  „Żbik”
  • jacht żaglowy ORION     rok prod. 1985    Nr inw. 778/843   nr rej. PO-1150  „Ryś”

 

Wymieniony sprzęt można oglądać na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Złotnikach przy ul. Słonecznej 1  w dniach od 15-19.01.2018 r.  w godz. 10.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem mgr Sławomirem Juryta, który jest upoważniony do udzielania bliższych informacji, nr tel. 603 186 179

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z podaniem ceny należy składać w pok. 101 (sekretariat) w budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7 do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14.00.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.