Spotkanie noworoczne

W nastroju świątecznym, w południe 9 stycznia rozpoczęło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli wszystkich pokoleń i grup społeczności akademickiej oraz zaproszonych gości z kierownictwem Uczelni.

Spotkanie zainaugurował występ Chóru Męskiego Kompanii Druha Stuligrosza pod batutą pana Andrzeja Niedziałkowskiego, a licznie zgromadzonych w Kolegium Rungego gości powitał JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul. W krótkim wystąpieniu połączonym z graficzną prezentacją najważniejszych wydarzeń i faktów podsumował 2017 rok, dziękując za: "sukcesy, które są sukcesami naszego Uniwersytetu, za uzyskane tytuły i stopnie naukowe, odznaczenia państwowe i resortowe, pozyskane granty i projekty badawcze, trudy podejmowanej pracy dydaktycznej, naukowej, wychowawczej, organizacyjnej i administracyjnej”. W atmosferze podsumowań, podziękowań i refleksji Chór wykonał i zaprosił do wspólnego śpiewania kolęd, a następnie Rektor wznosząc toast za pomyślność Nowego 2018 Roku, życzył wszystkim wielu pogodnych i szczęśliwych dni, które dają siłę i motywację do działania oraz pozwalają łatwiej rozwiązywać problemy i przezwyciężać trudności.

 

Biuro Rektora
Dział Marketingu i Komunikacji