Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, przyznawane wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Konkurs organizowany corocznie przez Urząd Miasta Poznania. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 30 kwietnia danego roku. Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana należy składać do 23 kwietnia 2018 roku w Dziale Rozwoju Uczelni.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miasta Poznania:

http://www.poznan.pl/mim/main/stypendia-dla-mlodych-badaczy,p,31157,3129...