Stypendium GIRACT dla doktorantki z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

Pani mgr inż. Dominika Olszak, doktorantka z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskała międzynarodowe stypendium GIRACT przyznane w ramach ósmej edycji programu Promoting Flavor Research amongst PhD Students in Europe.

Stanowi ono dodatkowe dofinasowanie badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Pani Dominika znalazła się w ścisłym gronie sześciu stypendystów, których szeroki zakres tematyczny badań oraz warsztat naukowy zostały docenione i wsparte finansowo.  

Jest studentką pierwszego roku studiów doktoranckich w ramach doktoratów wdrożeniowych. Tematem jej pracy jest: Możliwości wykorzystania nowego szczepu pleśni Galactomyces geotrichum do wzbogacenia aromatu pieczywa pumpernikiel wytwarzanego technologią tradycyjną oraz z surowców o obniżonej zawartości glutenu. Rozprawę doktorską przygotowuje pod opieką naukową pani dr hab. Małgorzaty Majcher w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, w Zakładzie Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej.

Doktorantce oraz  pani promotor składamy serdeczne gratulację i życzymy sukcesów w pracy naukowej. 

 

Dział Marketingu i Komunikacji UPP