Wybór dzierżawcy i operatora budynku Stołówki Studenckiej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dzierżawcy i operatora budynku Stołówki Studenckiej usytuowanej przy ul. Wojska Polskiego 30 w Poznaniu.

Informacje o przedmiocie dzierżawy, zasadach wyłaniania dzierżawcy, warunkach uczestnictwa w postępowaniu, wymaganiach dotyczących ofert o przystąpieniu do postępowania oraz terminie i miejscu ich składania oraz dokumentacja techniczna wraz z opisem stołówki dostępne są do wglądu w wersji papierowej. 

W sprawie jej udostępnienia prosimy o kontakt
z Działem Technicznym pod nr tel. 61 848 7021, 61 848 7021 
lub z Sekcją ds. Gospodarki Nieruchomościami – budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28, IV p., pok. 408 i 409, tel.: 61 846 6149, 61 846 6152.