Wydawania kart abonamentowych na parking samochodowy przy ul. Wołyńskiej na podstawie nowych wniosków

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP, uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów dot. RODO z dniem 1 czerwca 2018r., wydawanie kart abonamentowych z ważnością do 31 października br, odbywa się od poniedziałku do piątku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP, uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów dot. RODO z dniem 1 czerwca 2018r., wydawanie kart abonamentowych z ważnością do 31 października br, odbywa się od poniedziałku do piątku

w godz. od 1300 – 1400.

Podstawą wydania będzie:

  • wypełniony nowy wniosek o wydanie karty abonamentowej z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • zwrot dotychczasowej karty,
  • okazanie ważnej legitymacji studenckiej, pracowniczej.

W załączeniu:

  • nowy druk wniosku o wydanie karty dla pracowników i studentów
  • klauzula informacyjna dot. RODO

 

 Administracja UPP