XXXIV Konferencja Naukowa Rośliny oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów

W dniach 10-11.04 w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbyła się XXXIV Konferencja Naukowa „Rośliny oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”, organizowana przez Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, kierownik Oddziału IHAR – PIB w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul, J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Henryk Bujak, dyrektor IHAR – PIB. Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 120 uczestników i poświęcona była zagadnieniom związanym z roślinami oleistymi w dziedzinie: hodowli, genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, fizjologii, biochemii, fitopatologii, technologii uprawy, organizacji produkcji i ekonomiki, technologii przerobu i przechowalnictwa, analityce lipidów, wartości biolo­gicznej otrzymywanych produktów oraz biopaliw. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało niemalże 20 wykładów przez zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy.