Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dyżur: wtorek 11:30-12:30

DANE ADRESOWE

Budynek Wydziału Technologii Drewna
przy ul Wojska Polskiego 38/42, pokój 207
60-637 Poznań
tel. (+48 61) 8466144
e-mail: sydor@up.poznan.pl

Rola i zadania

Sprzyja stwarzaniu osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Osoba niepełnosprawna studiująca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może uzyskać:

  1. Pomoc materialną w formie stypendium specjalnego dla osoby niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz niezależnie od dochodów)
  2. Poradę i/lub pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, administracją Uczelni itp.

‹ Kancelaria Ogólnaw górę