Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 25 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się XX edycja Poznańskiego Festiwal Nauki i Sztuki.

W imieniu władz Uczelni i własnym składamy wyrazy podziękowania wszystkim pracownikom i studentom za ich zaangażowanie i czynne uczestnictwo w realizacji 154 imprez na terenie naszej Uczelni i Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

W tym roku  Festiwal rozpoczął się nietypowo - od otwartej dla wszystkich imprezy na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Festiwalową Niedzielę i cały Festiwal  zainaugurowali rektorzy poznańskich uczelni (UPP reprezentował Rektor prof. dr hab. Jan Pikul) oraz prezesi Polskiej Akademii Nauk i Fundacji UAM. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczył także prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. Uczelnie przygotowały je wspólnie z miastem. Specjaliści z Naszej Uczelni, którzy reprezentowali Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu doradzali, jak aranżować ogrody, balkony i układać kwiatowe kompozycje czy projektować ogrody

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu  ponad 200 naukowców (z ośmiu wydziałów UPP reprezentowanych przez 36 jednostek naukowo-badawczych) oraz ponad 150 studentów z kół naukowych przygotowało dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 74 wykładów i prezentacji, 60 warsztatów i pokazów, 10 zajęć terenowych   oraz 9 stoisk interaktywnych. Zajęcia odbywały się w 13 obiektach naszego uniwersytetu oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Łysym Młynie koło Biedruska.

Inauguracja miała miejsce w budynku Biocentrum, gdzie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, uroczyście otworzył dwudziestą  już edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nad przebiegiem wykładów w obu salach (A i B) czuwali: prof. dr hab. Zbigniew Broda z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz dr inż. Małgorzata Węgrzyńska z Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Pani Doktor także przedstawiła  swoją prezentacje pt. „Pieniądz to  styl życia”.

W tegorocznej imprezie wzięło udział około sześć tysięcy młodych ludzi, którzy nie tylko zgłębiali tajniki nauki, ale również zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu oraz z wykładowcami. Otrzymaliśmy mnóstwo miłych słów i podziękowań ze strony szkół, które wzięły udział w zajęciach. Wyraziły one również chęć uczestniczenia w warsztatach i wykładach w przyszłym roku. Jest to efekt bardzo dobrej promocji naszej Uczelni w ponad 2600 placówkach dydaktycznych województwa wielkopolskiego oraz na portalach społecznościowych.

 

Fotorelacja

XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 19 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się XIX edycja Poznańskiego Festiwal Nauki i Sztuki.

W ramach tegorocznej edycji ponad 150 naukowców (z ośmiu wydziałów reprezentowanych przez 31 jednostek naukowo-badawczych) oraz ponad 150 studentów z kół naukowych przygotowało dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 21 wykładów, 100 pokazów, prezentacji, warsztatów, wycieczek i wystaw oraz 11 stoisk interaktywnych. Zajęcia odbywały się w 13 obiektach naszego uniwersytetu oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Łysym Młynie koło Biedruska.

Inauguracja miała miejsce w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11, gdzie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul, oraz prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz uroczyście otworzyli dziewiętnastą już edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nad przebiegiem wykładów w obu salach (A i B) czuwali: prof. dr hab. Zbigniew Broda z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz dr inż. Małgorzata Węgrzyńska z Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Obydwoje także przedstawili swoje prezentacje, Pan Profesor o tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych, a Pani Doktor o pieniądzu i jego wpływie na styl życia.

W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad sześć tysięcy młodych ludzi, którzy nie tylko zgłębiali tajniki nauki, ale również zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu oraz z wykładowcami. Otrzymaliśmy mnóstwo miłych słów i podziękowań ze strony szkół, które wzięły udział w zajęciach. Wyraziły one również chęć uczestniczenia w warsztatach i wykładach w przyszłym roku. Jest to efektem bardzo dobrej promocji naszej Uczelni w ponad 2600 placówkach naukowych województwa wielkopolskiego oraz na portalach społecznościowych.

 

Fotorelacja