Akty prawne

Proszę pobierać treść tekstu ujednoliconego:

 

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842
   
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240+2017%2404%2428&min=1;
   
 3. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002045
   
 4. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000882
   
 5. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000475
   
 6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
   
 7. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001666
   
 8. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001822
   
 9. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459
   
 10. ustawa z dnia 30 października 2002 r. O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001242