nr 75/2016 z dnia 06 września w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania składnikami majątku trwałego”