Uchwała 280/2011 w spr. regulaminu studiów podyplomowych