Uchwała nr 158-2014 w spr. warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckiew w roku akad. 2014-2015