Uchwała Senatu UP w Poznaniu nr 252/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - obowiązująca od 1 października 2015 r.