Umowa trójstronna ze słuchaczami studiów podyplomowych zał nr 12 do Uchwały nr 102_2017 Senatu UPP