Umowa ze słuchaczami studiów podyplomowych zał nr 11 do Uchwały nr 102_2017 Senatu UPP