Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr2)