Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu -obowiąz. od 1.10.2013