Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich dla banku udzielającego pożyczki lub kredytu - obowiąz. od 1.10.2014 r.